Ekologisk mat – Möjligheter och utmaningar

Många funderar på att inleda en ny hälsosammare livsstil och då är ett genomförbart minimål som många funderar över, att börja äta organiskt, det vill säga att vända sig till mat som saknar bekämpningsmedel, konstgjorda kemikalier, hormoner och antibiotika. Medan hela världen tagit åt sig ”organiskt” som ett slags modeord, och ett stort antal vetenskapliga studier har bekräftat fördelarna med en organisk diet och holistisk hälsa, väcker begreppen också allvarlig debatt om frågor som tillgänglighet, genomförbarhet, äkthet och viktigast av allt: hållbar ekologisk mat.

Ekologisk

Ekologiska livsmedel är en starkt reglerad bransch där grödorna måste odlas på ett miljövänligt sätt, med hjälp av naturligt  jord, utan användning av kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel. Ekologiskt uppfödda djur måste ha tillgång till naturen och ges ekologiskt foder utan antibiotika eller tillväxthormoner. Att välja ekologiska livsmedel kan leda till ökat intag av närings önskvärda antioxidanter och kan minska exponeringen för giftiga tungmetaller.

”Även om betydande framsteg har noterats i närings- och hungerindikatorer och i fråga om livsmedelsförsörjningen förblir matkvaliteten en ständig utmaning, särskilt bland de fattigaste delarna av världen”, säger Shykh Seraj, en framstående mediepersonlighet och jordbruksutvecklingsaktivist. ”Utmaningarna intensifieras ytterligare  av att klimatförändringen lämnar både direkta och indirekta effekter på jordbruksproduktionen.”

För att ta itu med dessa fortsatta säkerhetshot för matproduktion, har regeringen i Bangladesh utvecklat ett antal politiska initiativ, att bland annat 2021  uppnå universella livsmedelsförsörjning-mål. Balansera de många prioriteringar och utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjningen och livsmedelsförsörjning, och svara på frågan om det praktiska i beroendet av ekologiska livsmedel, beror helt på naturliga element som ett produktionssystem för en större population.

En av förespråkarna för ekologiska livsmedel, Farida Akhter, verkställande direktör för UBINIG anser utövandet av unik odling av förnyelsematerial och mångfald i produktionen, kan hjälpa oss att nå 2021 visionen.

Nayakrishi Andolon, ett biologisk mångfald baserat ekologiskt jordbruk , anser att jordbruket måste kunna regenerera elementen i hela  det stora ekosystemet.

”I motsats till bekämpningsmedel och kemikalie-baserad produktion av industriell mat, är Nayakrishi” en ekologisk ”livsmedelsproduktion, som förstås av livsmedelssäkerhet medvetna konsumenter. Dock är Nayakrishi inte bara en ”organisk” näringskälla, men en viss praxis som syftar till att underhålla och förnya levande och bördig jord, och olika livsformer och miljösystem variabilitet samtidigt utveckla kapaciteten hos de inhemska kunskapssystemen.