De tre bästa anledningar till att välja Ekologiskt odlad mat

I en nyligen genomförd undersökning av kunder som köpte naturliga livsmedelsbutiker i USA; avslöjade respondenterna sina tre bästa anledningar till att man valde att köpa ekologiskt odlade matprodukter.

Man undviker bekämpningsmedel

Att undvika bekämpningsmedel: Över 90% av de svarande sade att huvudorsaken till att de köper ekologiskt odlad mat ”var är att undvika bekämpningsmedel.”

Att undvika genetiskt modifierade organismer: Cirka 70% av de undersökta respondenterna sade att de köper organisk mat för att undvika genetiskt modifierade organismer (GMO).

Organisk är mer näringsrik: Omkring 40% av naturliga livsmedelsbutiker väljer kunderna ekologiska produkter eftersom de anser att det är ett mer näringsrikt alternativ att servera på matbordet.

ekologiskt

Studier har visat att organiska produkter har ett högre antal av antioxidanter och att det är mycket mindre sannolikt att dessa är förorenade med skadliga bekämpningsmedel och tungmetaller.

Bekämpningsmedel i kroppen

Mer än 90% av de svarande sade att en av de främsta orsakerna de köper organiskt ”är att undvika bekämpningsmedel.” Denna resonemang stöds av solida vetenskapliga bevis, eftersom en studie visade att 94% av befolkningen i USA har märkbara nivåer av bekämpningsmedel i urinen.

Omvänt har studier som fokuserar på effekten av att äta organiskt, visat att om man konsumerar en diet som innehåller minst 80% ekologiska ingredienser under en vecka, minskar bekämpningsmedelsnedbrytningsprodukterna i ämnesorganen med ca 96 procent. Med tanke på dessa exempel är det inte konstigt att undvikande av bekämpningsmedel är en av de främsta orsak till att konsumenter väljer att äta organiskt.

Att köpa ekologiskt odlad mat är att undvika genetiskt modifierade organismer (GMO). GMO är genomgripande i våra matinköp. Att Köpa organiskt är ett utmärkt sätt att vara 100% säker på att din produktion är icke-GMO-basserad ,eftersom GMO aldrig får användas i ekologisk produktion.

Ekologiskt – Ett mer näringsrikt alternativ

Den tredje vanligaste orsaken till att livsmedelsbutikerna väljer ekologiska produkter är att de tror att det är ett mer näringsrikt alternativ att ge sina familjer. Till exempel finns det bevis för att ekologiska tomater har 20% högre nivåer av lykopen, och 30% högre nivåer av vitamin C. Andra studier har visat liknande resultat vid jämförelse mellan organiska och konventionella frukt-och grönsaker.

Många av ämnena i frukt och grönsaker som är till nytta för människors hälsa, produceras naturligt av växter för att motverka skadedjur från att äta växten. När växter sprutas med bekämpningsmedel reduceras växtens medfödda produktion av dessa fördelaktiga ämnen, vilket resulterar i en mindre näringsrik produkt, medan ekologiska grödor tvingas förlita sig på sina egna försvar och producera fler ämnen för att avskräcka skadedjur.